Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

MUS 2.0

18.05.2023

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami (w załączeniu) wyłączony został dostęp do starej wersji systemu MUS.

Od tej pory dostępny będzie jedynie systemu MUS 2.0, który został zintegrowany z Portalem Świadczeniodawcy w zakresie logowania. Załączony dokument zawiera również wykaz niezbędnych uprawnień operatora portalu świadczeniodawcy niezbędnych do korzystania z udostępnionych funkcjonalności. W sprawie nadawania stosownych uprawnień prosimy kontaktować się z administratorami portalu w Państwa jednostkach. Link do Portalu Świadczeniodawcy i innych aplikacji, które Państwo udostępniamy znajduje się pod adresem https://aplikacje.nfz-lodz.pl

Żródło: Wydział Informatyki ŁOW NFZ