Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień - 16.05.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w postępowaniu konkursowym:

  • 05-24-000125/PSY/04/1/04.1708.007.02/01 - ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

 

zmieniony został termin rozstrzygnięcia na dzień 23 maja 2024 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej