Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne - 15.05.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. zostały ogłoszone postępowania
w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne:

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY

Termin składania ofert upływa 29 maja 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej