Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję prasową inaugurującą funkcjonowanie Zintegrowanego Informatora Pacjenta - ZIP w Polsce, która odbędzie się 1 lipca br. (poniedziałek), godz. 12.00, w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W konferencji wezmą udział Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz i Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Jolanta Kręcka.

W dniu 14 listopada 2012 o godzinie 12  odbył się briefing poświęcony elektronicznemu systemowi weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców EWUŚ. System weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest obecnie testowany w placówkach medycznych w Łódzkiem, a od 1 stycznia 2013 pacjenci będą mogli dzięki niemu potwierdzić swoje prawo do świadczeń - w szpitalu, przychodni, gabinecie stomatologa - bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

W załączniku znajdą Państwo materiały dotyczące systemu EWUŚ - ulotki dla pacjentów i informację prasową.

 

Źródło: Rzecznik prasowy

Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2012 r. WSS im. M. Kopernika wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie z dniem 30 września 2012 r.  umów o udzielanie świadczeń w następujących poradniach dziecięcych:

OŚWIADCZENIE

W związku z artykułem pt. „NFZ tnie do kości” opublikowanym w Dzienniku Łódzkim z dnia 23 grudnia 2011 r. informuję, że Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jak i rozporządzenie ministra zdrowia zawierają jasne wytyczne co do koniecznego wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz stosownych rozwiązań architektonicznych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Wszystko to wpływa na odpowiednie funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego i - co najważniejsze – na bezpieczeństwo pacjentów.

W dniu 1 grudnia wybrano dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 20 Poddębice - został nim NZOZ Falck Medycyna Region Centralny.

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2012

 

 W dniu 30.11 Łódzki Oddział NFZ rozstrzygnął konkurs, ogłoszony 25.10.2011, na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego przez podstawowe, specjalistyczne oraz wodne zespoły ratownictwa medycznego.