Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienie do artykułu „Sąd skazał pedofila na leczenie. NFZ nie dał kasy"

W związku z artykułem red. Joanny Barczykowskiej „Sąd skazał pedofila na leczenie. NFZ nie dał kasy”, pragnę uspokoić Czytelników gazety, to co napisała Pani Redaktor nie jest prawdą, a fakty są następujące:


Na terenie Łodzi i województwa łódzkiego w poradniach zdrowia psychicznego, zakontraktowanych przez ŁOW NFZ, były i są finansowane świadczenia określane mianem zaburzeń preferencji seksualnych (m.in. pedofilia). Sprawa nie jest nowa i nie pojawiła się po raz pierwszy wraz z mężczyzną skazanym wyrokiem sądu za pedofilię. Szpital kierowany przez Panią dyr. Śremską przyjmował, diagnozował i leczył, w ramach swoich struktur, w roku 2011 i w pierwszych miesiącach tego roku, pacjentów dotkniętych tą chorobą.

Środki finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ m.in. na leczenie tego schorzenia w poradni zdrowia psychicznego w Szpitalu w Warcie są zabezpieczone i są wyższe aż o 60 % ( tj o 630 tys ) w stosunku do 2011. Obecnie kontrakt szpitala w tym zakresie to 1 688 757,20 zł. O tym, że kontrakt jest wystarczający świadczy fakt, że 12 kwietnia 2012r. Dyrekcja Szpitala w Warcie zwróciła się do ŁOW NFZ z propozycją przesunięcia środków finansowych niewykorzystanych w pierwszym kwartale 2012r. Są to pieniądze m.in. ze świadczeń w poradni zdrowia psychicznego. Jak napisała Pani Dyrektor  „powyższa propozycja jest głęboko przemyślana  zabezpiecza przede wszystkim  proces leczenia pacjentów, nie zaburzając polityki ani Funduszu ani Szpitala”.

Podnoszona przez Szpital kwestia poniesionych wydatków na zorganizowanie, odrębnej, poradni dla pedofilów jest decyzją tylko i wyłącznie Szpitala. Z punktu widzenia Funduszu nie ma potrzeby tworzenia, dla tych pacjentów, odrębnych  pomieszczeń z kratami, alarmami, monitoringiem czy lustrami weneckimi. Pacjenci, którzy korzystają z porad specjalistów zgłaszają się do placówki sami, bez żadnego nadzoru, stąd dziwią tak duże środki bezpieczeństwa. Sytuacja ta narusza zasady intymności wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, które obowiązują w całej służbie zdrowia.

NFZ nie ingeruje w kwestie aranżacji poradni, nie finansuje budowy, wyposażenia placówek, zajmuje się tylko i wyłącznie płatnością za świadczenia opieki medycznej. 

Leczenie farmakologiczne, które jest podnoszone w omawianym artykule, dotyczy terapii objętej programem określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z marca 2012r, czyli sprzed miesiąca. W związku z tym, iż nie ukazały się dotąd szczegółowe zarządzenia, pacjenci powinni być leczeni jak dotychczas, nie można im uniemożliwiać, odmawiać terapii i pozostawiać bez opieki specjalistów. Gdy zarządzenia ukażą się i wejdą w życie, ŁOW NFZ niezwłocznie będzie je realizował.

 

Beata Aszkielaniec