Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienie do publikacji „Gazety Wyborczej Łódź” w sprawie nagłych porodów w Szpitalu Pro Familia pt. Dramatyczny apel dyrektora Pro-Familii

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że Szpital Pro Familia w Łodzi jest prywatną placówką, która nie posiada kontraktu z NFZ.

Pragniemy podkreślić, że Łódzki OW NFZ zakontraktował w Łodzi świadczenia położniczo-ginekologiczne i neonatologiczne w pięciu szpitalach - Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, Centrum Medycznym im. L Rydygiera, Salve, Szpitalu im. M. Madurowicza, Szpitalu Medeor Plus. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Szpital im. M. Madurowicza to placówki udzielające świadczeń na najwyższym III poziomie referencyjnym. Kontrakty z tymi placówkami zawarte są do 30 czerwca 2017 r.

W opinii konsultantów wojewódzkich dostęp do tego typu świadczeń jest w Łódzkiem zabezpieczony. Wskazują na to także mapy potrzeb zdrowotnych opublikowane przez Ministra Zdrowia.

Skala przyjęć przez Szpital Pro Familia 1450 porodów matek w stanie nagłym jest niespotykana i budzi wątpliwości. Nieprawdą jest, że Szpital Pro Familia złożył do NFZ dokumenty rozliczeniowe na kwotę 7,6 mln zł. Szpital Pro Familia złożył 131 wniosków o zapłatę za świadczenia udzielone pacjentkom w stanie nagłym w oparciu o art. 19 ust. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej na kwotę 271.786,38 zł, co stanowi 3,5% kwoty, o której informuje Szpital.

Wnioski szpitala są aktualnie oceniane pod względem merytorycznym i finansowym. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, który wydaje publiczne pieniądze, jest zobowiązany do rzetelnej oceny każdego wniosku i rozstrzygnięcia, czy każde wykazane świadczenie miało charakter nagły.

Łódzki OW NFZ stanowczo sprzeciwia się kwestionowaniu jakości opieki w łódzkich porodówkach. Przypominamy, że w ubiegłym roku Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki wybrało jako miejsce narodzin dziecka 3332 kobiet, Szpital im. M. Madurowicza, placówkę kliniczną, 1797 kobiet, a Centrum Medyczne im. L. Rydygiera 1408 kobiet.

 

Anna Leder
rzecznik prasowy ŁOW NFZ

Łódź, 19 września 2016 r.