W związku z procesem przygotowywania procedury aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy, a w następstwie przygotowania szablonów aneksowanych umów, prosimy Państwa o rozpoczęcie weryfikacji elementów znajdujących się w Portalu Potencjału.

 1. Dane, które należy zweryfikować i zaktualizować znajdują się w następujących sekcjach:
  • „Struktura świadczeniodawcy”,
  • „Personel”,
  • „Zasoby świadczeniodawcy”.

  Szczególną uwagę należy zwrócić na pole „Data do” w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2016 i lata następne. Pole to występuje w następujących pozycjach w szczegółach komórki organizacyjnej:

  • Dane podstawowe „data zakończenia działalności”
  • Dostępność komórki – harmonogram
  • Profile medyczne komórki – harmonogram
  • Dostępność personelu „data zakończenia”
  • Zasoby „dostępność do”.

  Do szablonu umowy na rok 2017 przeniesiony zostanie potencjał dostępny w umowie w ostatnim dniu trwania umowy w roku 2016 (tj. 31.12.2016 r.). Jeżeli pole „data do” w Portalu Potencjału w chwili przeprowadzania procedury tworzenia szablonów umów na rok 2017 uzupełniona będzie datą poprzedzającą dzień 1.01.2017 r., dane takie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2017 r.

  Zasady przenoszenia potencjału do umów na 2017 rok prezentuje poniższy schemat.

  POTENCJAŁ

  UMOWA 2016
  dane o potencjale w umowie (data obowiązywania potencjału)

  PORTAL POTENCJAŁU
  dane o potencjale w SOP
  (data obowiązywania potencjału)
  UMOWA 2017
  (czy dane o potencjale zostaną przeniesione z umowy 2016)
  Przykład 1 bezterminowo bezterminowo Tak
  Przykład 2 bezterminowo

  np. 05.05.2017

  (każda data większa lub równa 01.01.2017)

  Tak
  Przykład 3 bezterminowo

  np. 31.12.2016

  (każda data mniejsza od 01.01.2017)

  Nie
  Przykład 4 bezterminowo

  np. 20.12.2016

  (każda data mniejsza od 01.01.2017)

  Nie
  Przykład 5 31.12.2015 bezterminowo Tak
  Przykład 6 31.12.2015

  np. 05.05.2017

  (każda data większa lub równa 01.01.2017)

  Tak
  Przykład 7 31.12.2015

  np. 31.12.2016

  (każda data mniejsza od 01.01.2017)

  Nie
  Przykład 8 31.12.2015

  np. 20.12.2016

  (każda data mniejsza od 01.01.2017)

  Nie
  Przykład 9 30.12.2016 i wcześniejsze jakakolwiek data Nie
 2. W sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami (dane są wprowadzane przez podwykonawcę), w szczególności: nr umowy, datę obowiązywania (od – do), data aktualizacji danych przez podwykonawcę, miejsca realizacji umowy świadczeń (podwykonawstwa) i opis zakresu podwykonawstwa.

źródło: Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców i Postępowań