W związku z procesem ostatecznego rozliczenia umów realizowanych w roku 2016, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, prosi Świadczeniodawców, którzy jeszcze nie złożyli stosownych wniosków o przesunięcia w ramach rodzajów świadczeń, aby składali je do dnia 20 stycznia  2017 r.

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy