W związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania aktualnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz licznymi sygnałami ze strony pacjentów, dotyczącymi problemów z uzyskaniem lub wręcz odmowy zapisu na listę oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej na terminy wykraczające poza okres objęty umową z NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina:

  • Pacjent pierwszorazowy ma prawo być zapisany na wizytę w dniu zgłoszenia – telefonicznego, osobistego, za pośrednictwem osób trzecich.
  • Odmowa dokonania zapisu na listę oczekujących na świadczenie, które potencjalnie miałoby być wykonane po 30.06.2017 r. jest niedopuszczalna
    i zagrożona karą umowną.
  • Świadczeniodawca, który zakończył umowę z NFZ ma obowiązek bezpłatnie wydać pacjentowi oryginał skierowania oraz zaświadczenie o dacie wpisania
    na listę oczekujących.
  • Świadczeniodawca, do którego zgłasza się pacjent z placówki która zakończyła umowę z NFZ, ustala kolejność jego przyjęcia, z uwzględnieniem daty zgłoszenia wynikającej z posiadanego przez pacjenta zaświadczenia.

W załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłamy informacje przypominające o obowiązujących w przedmiotowym zakresie regulacjach prawnych, wskazując na konieczność zapoznania się z nimi i bezwzględnego stosowania przez zatrudniony personel odpowiedziany za prowadzenie kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wpisy na listy oczekujących na terminy wykraczające poza okres objęty umową zawa)Informacjao zasadach wpisywania na listy oczekujących 312 kB
Pobierz plik (Zakonczenie_umowy_instrukcja_przekazania_danych.pdf)Instrukcjaprzekazywania danych136 kB
Pobierz plik (zakonczenie_umowy_szablon_xls_lub_ods.zip)Szablonnależy skorzystać z szablonu .ods albo .xls do przygotowania informacji o kolejce i/lub planie leczenia wg powyższej Instrukcji11 kB