W związku z procesem ustalania kwot zobowiązania w rodzaju:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Leczenie szpitalne
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy

w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe. Propozycje zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów „pdf” podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spakowanych do postaci plików „zip”. Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji „Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum” w katalogu pliki dedykowane”.

Nadmieniamy, że w w/w rodzajach ŁOW NFZ nie wysłał propozycji w postaci korespondencji papierowej a jedynie w postaci elektronicznej. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów. Odpowiedzi na propozycję Funduszu świadczeniodawcy dokonują w sposób dotychczas stosowany w ŁOW NFZ.

Aplikacja internetowa służąca do zaakceptowania propozycji ŁOW NFZ planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres rozliczeniowy znajduje się pod adresem https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/mus.

Zasady przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych przez świadczeniodawców wraz z szczegółową instrukcją użytkowania

Kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS jest identyczny z kodem wykorzystywanym przez Państwa w poprzednim procesie aneksowania umów. Zwracamy uwagę, że kod ten nie stanowi klucza do zalogowania się na serwis MUS, a jedynie do aplikacji związanej z aneksowaniem umów znajdującej się w serwisie MUS. Dodatkowo świadczeniodawcy dla których przygotowano propozycje wartości aneksów na rok 2017 otrzymają na konto administratora w Portalu Świadczeniodawcy komunikat przypominający posiadany kod. Świadczeniodawcy którzy podpisali pierwszą umowę w roku 2017 i jeszcze nie dysponują kodem dostępu, również otrzymają powyższy komunikat.

Dokumentację w postaci:

 1. Planów rzeczowo-finansowych przygotowanych w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS zgodnie z załączoną w komunikacie instrukcją,
 2. Oświadczeń o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń wynikających z aktualnych przepisów.
  należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 bądź do właściwych terytorialnie delegatur:
 • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ulicy Szkolnej) - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)

do dnia 14 czerwca 2017 r.

KONTAKT:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

 1. wsparcie techniczne dotyczące aplikacji internetowej do aneksowania: 42 275 48 84, 42 275 41 54, 42 275 48 81.
 2. wsparcie merytoryczne:

Łódź:

 • Leczenie szpitalne: 42 275 49 59, 42 275 49 47
 • Leczenie szpitalne w chemioterapii (03/030), programach terapeutycznych(03/020) i zdrowotnych lekowych (03/050): 42 275 49 86
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 42 275 49 57
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia kosztochłonne: 42 275 49 09
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 42 275 49 69
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 42 275 41 67, 42 275 41 94

Delegatura w Skierniewicach:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 46 834 15 90, 42 275 41 51
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 46 834 15 90, 42 275 41 51

Delegatura w Sieradzu:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 42 275 41 26
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 42 275 41 33

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 42 275 41 16, 42 275 41 14
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 42 275 41 16, 42 275 41 14

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (MUS instrukcja 2017v2.pdf)MUS instrukcja 2017v2.pdf 504 kB