W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 43/2017/DSOZ z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz zarządzenia Nr 46/2017/DSOZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna

Odbiór aneksów odbywać się będzie od dnia 3 lipca 2017 r.:

  • w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58,
    pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. kont. 42 275 49 77, 42 275 40 11
  • we właściwych miejscowo Delegaturach:
    • umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; tel. 42 275 41 30
    • umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
    • umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15, tel. 42 275 41 15


Źródło: Dział Obsługi Umów