Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

20 marzec 2018

w zakresie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutyczny udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Analogiczne prawa, jakie mają już inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni i kombatanci.

Uprawnienia przysługują osobom okazującym legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Legitymację wydaje na wniosek osoby zainteresowanej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r., poz. 1386, art. 5).

Uprawnienia obowiązują od 31 sierpnia 2017 r.

Wzór legitymacji określony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1252)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wzór legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego.

Awers legitymacji

Awers wzoru legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 1. Tło w kolorze jasnokremowym.
 2. Przy lewej i prawej krawędzi są umieszczone flagi państwowe biało-czerwone na tle pionowych pasów utworzonych z pionowych linii w układzie fal i przejścia tonalnego od szarego do kremowego.
 3. Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony czterema elementami w formie grupy składającej się z trzech nałożonych na siebie i uproszczonych geometrycznie liści.
 4. Na środku czarny majuskułowy napis "LEGITYMACJA" oraz powielony szary tekst jako efekt cienia napisu. Poniżej tekstu ciemnoszara linia pozioma.
 5. Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza legitymacji - alternatywny napis: "działacza opozycji antykomunistycznej" albo "osoby represjonowanej z powodów politycznych", albo "działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych".

Rewers legitymacji

Rewers wzoru legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 1. Tło w kolorze jasnokremowym.
 2. W lewym górnym rogu znajduje się miejsce przeznaczone na umieszczenie zdjęcia posiadacza legitymacji.
 3. Na środku znajduje się tekst czarną czcionką:
 4. legitymacja nr" - obok miejsce na dokonanie wpisu kolejnego numeru legitymacji,
  poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia posiadacza legitymacji,
  poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu nazwiska posiadacza legitymacji,
  poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu daty urodzenia posiadacza legitymacji,
  poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu o alternatywnej treści: "był działaczem opozycji antykomunistycznej" albo "był osobą represjonowaną z powodów politycznych", albo "był działaczem opozycji antykomunistycznej i osobą represjonowaną z powodów politycznych".
 5. W prawym górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym cieniem.
 6. W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego w kolorze kremowym nieznacznie ciemniejszym od tła, wykonane szarym konturem.
 7. W prawym dolnym rogu znajduje się tekst czarną czcionką:
  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych",
  poniżej znajduje się miejsce na podpis,
  poniżej znajduje się tekst "Warszawa," oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania legitymacji.

Źródło: Centrala NFZ