W związku z procesem ustalenia warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy październik – grudzień 2017 roku, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13 września 2017 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców pisma wraz z propozycjami finansowymi.

Pisma, propozycje finansowe zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów "pdf" podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie pliki zostały spakowane do postaci plików "zip". Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji "Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum" w katalogu "pliki dedykowane".

Nadmieniamy, że ŁOW NFZ nie wysłał w/w dokumentów w postaci korespondencji papierowej a jedynie w postaci elektronicznej. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów.

Podpisane plany rzeczowo - finansowe należy złożyć w lokalu ŁOW NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56, do pokoju nr 205, bądź do właściwych terytorialnie delegatur:

  • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ulicy Szkolnej) - (w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach)
  • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 - (w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach)
  • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach)

do dnia 22 września 2017 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej