W związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) informujemy, że świadczeniodawcy którzy posiadali umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej i będą udzielać świadczeń w ramach umowy PSZ będą mogli korzystać z unikalnych numerów identyfikujących recepty pobranych przed 1 października 2017 r. Pobrane numery recept mogą być udostępniane wyłącznie osobą uprawnionym do wykazania recept wskazanym w potencjale określonym przez świadczeniodawcę do realizacji przedmiotowych umów.

Świadczeniodawcy, którzy będą realizowali świadczenia w ramach PSZ również przy współudziale podwykonawców, są zobligowani do uzupełnienia w potencjale danych personelu medycznego podwykonawcy, uprawnionego do wystawiania recept. Umożliwi to pobieranie recept przez świadczeniodawcę dla osób realizujących świadczenia w ramach umowy podwykonawstwa.

Recepty wystawiane w ramach umowy podwykonawstwa powinny zawierać nr REGON świadczeniodawcy posiadającego umowę PSZ oraz dane miejsca udzielania świadczenia podwykonawcy, w którym zostały wystawione recepty.

Informujemy ponadto, że dla w/w świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) istnieje możliwość do dnia 31 października 2017 r. używania na drukach dotychczasowych sygnatur umów obowiązujących w roku 2017.