W związku z Zarządzeniem Nr 109/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 października 2017 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i objęcia umową PSZ świadczeń opieki kompleksowej Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wzywa świadczeniodawców, którzy do tej pory nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie „Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)” oraz spełniających warunki do realizacji ww. świadczeń o złożenie do 17 listopada 2017 roku załączonego Oświadczenia.

Jednocześnie Oddział informuje, że w terminie późniejszym zostanie udostępniona w systemie informatycznym dla oferentów wersja elektroniczna Wniosku o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.pdf)OŚWIADCZENIE.pdf 178 kB