Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Zarządzeniem Dyrektora Nr 498/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. termin ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań 05-18-000010/LSZ/03/1/03.4500.032.02/01, 05-18-000014/LSZ/03/1/03.4580.032.02/01, 05-18-000015/LSZ/03/1/03.4500.032.02/01,05-18-000017/LSZ/03/1/03.4050.032.02/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne został przedłużony do dnia 14 grudnia 2017 roku.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej