Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania aneksów do umów na 2018 r. w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotnaOdbiór aneksów odbywać się będzie:

  • od dnia 3 stycznia 2018 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. kont. 42 275 49 77, 42 275 40 11
  • we właściwych miejscowo Delegaturach:
    • umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; 42 275 41 30
    • umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
    • umowy zaczynające się od cyfr 054  w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15  42 275 41 15

Źródło: Dział Obsługi Umów