W związku z procesem ustalenia warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy w 2018 roku w umowach sieciowych PSZ Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców pisma wraz z propozycjami finansowymi. Pisma, propozycje finansowe zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów "pdf" podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie pliki zostały spakowane do postaci plików "zip". Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji "Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum" w katalogu "pliki dedykowane".
Nadmieniamy, że ŁOW NFZ nie wysłał w/w dokumentów w postaci korespondencji papierowej a jedynie w postaci elektronicznej. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów.

Aplikacja internetowa służąca do zaakceptowania propozycji ŁOW NFZ planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres rozliczeniowy znajduje się pod adresem:

https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/mus-link.

Zasady przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych przez świadczeniodawców wraz z szczegółową instrukcją użytkowania

Kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS jest identyczny z kodem wykorzystywanym przez Państwa w poprzednim procesie aneksowania umów. Zwracamy uwagę, że kod ten nie stanowi klucza do zalogowania się na serwis MUS, a jedynie do aplikacji związanej z aneksowaniem umów znajdującej się w serwisie MUS. Dokumentację w postaci:
1.    Planów rzeczowo-finansowych przygotowanych w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS zgodnie z załączoną w komunikacie instrukcją,
2.    Oświadczeń o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń wynikających z aktualnych przepisów,
należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 do dnia 8 czerwca 2018 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (MUS instrukcja 2018 IIkw.pdf)MUS instrukcja 2018 IIkw.pdf 512 kB