W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 100/2018/DSOZ z dnia 26 września 2018 r. oraz zarządzenia Nr 101/2018/DSOZ z dnia 28 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:  podstawowa opieka zdrowotna

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania stosownych aneksów od dnia 8.10.2018 r. :

  • w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. kont. 42 275 49 28, 42 275 40 11
  • we właściwych miejscowo Delegaturach
    • umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; 42 275 41 30
    • umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
    • umowy zaczynające się od cyfr 054  w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15  tel. 42 275 41 15

Źródło: Dział Obsługi Umów