Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”
projekt adresowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego.

Przedmiotem konkursu jest zadanie pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”, które polega na przeprowadzeniu minimum jednego zajęcia warsztatowego dla wybranej grupy adresatów, trwającego 3 godziny zegarowe, z każdego z 5 wymienionych poniżej tematów:
1.    Emocje, myśli i zachowania.
2.    Relacje społeczne i komunikacja interpersonalna.
3.    Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
4.    Stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami.
5.    Wyznaczanie i osiąganie celów.

Termin składania ofert upływa 28.02.2019 roku, godz. 16.00.

Szczegółowe w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego w zakładce KONKURSY.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego