Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 51 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 21 marca 2019 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowania kod 05-19-000056/AOS/02/1/01 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia w zakresie diabetologii.

Nowy termin rozstrzygnięcia to 28.03.2019 r.

Źródło: WŚOZ