W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 115/2019/DSOZ z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie: podstawowa opieka zdrowotna,

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 12 września 2019 r.:

 • w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11),
 • we właściwych miejscowo Delegaturach:

 

 • Umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl.Wojewódzki 3;
  tel. 42 275 41 30
 • Umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, ul.Jagiellońska 29;
  tel. 42 275 41 35
 • Umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al.Armii Krajowej 15;
  tel. 42 275 41 15

Źródło: Dział Obsługi Umów