Zapraszamy wszystkie podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ oraz oddziały dedykowane kobietom w ciąży i po porodzie. Zasady realizacji programu są określone w Zarządzeniu Prezesa NFZ, a przystąpienie do niego można opisać w czterech podstawowych krokach:

  1. zapoznanie się z wymaganiami jakie musi spełniać podmiot realizujący pilotaż, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" Dz.U. 2019 poz. 1537;
  2. złożenie Wniosku do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z załącznikami (wzory wszystkich dokumentów są dostępne na stornie internetowej NFZ
  3. ocena Wniosku przez NFZ i ewentualne wezwanie do złożenia korekty;
  4. podpisanie umowy i realizacja programu.

Przypominamy, że podmiot który przystąpi do pilotażu otrzyma dodatkowe środki finansowe w wysokości 18,20 zł za każdy osobodzień hospitalizacji pacjentki objętej wsparciem programu.

Wnioski prosimy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź, ul. Kopcińskiego 56 pokój 205.

Wnioski będą przyjmowane we wskazanym miejscu do dnia 16 października 2019 roku.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej