Informujemy, że w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia trwają prace w zakresie sprawozdawania i rozliczania świadczeń, które od dnia 1 października 2019 roku utraciły charakter świadczeń wysokospecjalistycznych i są świadczeniami gwarantowanymi w zakresie leczenia szpitalnego. Do tego czasu właściwym do rozliczenia świadczeń za zgodą płatnika jest produkt rozliczeniowy - 5.54.01.0000005 Rozliczenia za zgodą płatnika – środki budżetowe/ środki płatnika (NFZ).

Ujednolicenie zasad dotyczących rozliczeń indywidualnych planowane jest od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej