W związku z wątpliwości dotyczącymi wykonywania i rozliczania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARSCoV-2 u studentów kierunków medycznych wznawiających udział w kształceniu praktycznym w placówkach medycznych, informujemy, że z testów mogą skorzystać studenci kierunków medycznych takich jak: medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia, bez względu na rok studiów. Warunkiem finansowania jest odbywanie przez nich w trakcie kształcenia zajęć klinicznych w podmiotach leczniczych. Przedmiotowe testy są realizowane w szpitalach, w  których student, na podstawie zawartej umowy między danym podmiotem leczniczym a  uczelnią, odbywa zajęcia.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) uruchomiło system EWP do rejestracji i obsługi wszystkich zleceń testów na COVID-19, przy czym bezpośrednio w systemie EWP testy zlecają sanepidy oraz mobilne punkty pobrań (wymazy do badań mogą być pobierane od studentów również w  punktach drive thru). Pozostałe podmioty wprowadzają zlecenia w Krajowym Rejestr Pacjentów z COVID-19, który prowadzony jest przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w  Warszawie. Rejestr ten  został zintegrowany z EWP i umożliwia zlecenia testów na  COVID19 poprzez interfejs Rejestru dla Podmiotów Leczniczych realizujących świadczenia szpitalne. Tak  więc poprzez dostęp do ww. rejestru każdy szpital może zlecić test. Jedynie rozliczanie i  finansowanie kosztów testów będzie następowało przez podmioty wpisane na  wykaz opracowany przez dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w  porozumieniu z wojewodami, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej