W związku z pojawiającymi się problemami Pacjentów, którzy spotykają się z odmową udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nieaktualnymi danymi odbieranymi przez świadczeniodawców poprzez eWUŚ w zakresie kwarantanny i okresu izolacji domowej, Łódzki OW NFZ w Łodzi informuje o konieczności zmiany wersji sieciowej usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5

 

Przekazywanie wyodrębnionej informacji o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej nie jest wdrożone dla formatu odpowiedzi w wersji 3. Wersja ta nie ulega zmianie, gdyż nie jest rozwijana i jej obsługa zostanie wyłączona od dnia 1 października 2020 r.

 

Szczegółowa informacja w przedmiotowym zakresie znajduje się na stronie internetowej Centrali NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przekazywanie-poprzez-ewus-informacji-o-izolacji-domowej,7746.html

 

Prosimy o pilne wdrożenie nowej wersji formatu odpowiedzi dla aplikacji eWUŚ.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców