Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z problemami technicznymi systemu eWUŚ mogą występować przerwy w dostępie do systemu. Z tego samego powodu występują również problemy w synchronizacji kont użytkowników Portalu Świadczeniodawcy/Personelu z systemem centralnym co objawia się występowaniem błędów podczas zmiany haseł oraz dodawania użytkowników Portalu Świadczeniodawcy/Personelu.

Prowadzone są prace nad przywróceniem systemu do pełnej funkcjonalności.

Źródło: Centrala NFZ