Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 1 pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 545) Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zobowiązani są do przekazania w terminie od 1 października 2020 r. do 14 października 2020 r. informacji według stanu na dzień 1 października 2020 o liczbie etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu, określonych w powyższym rozporządzeniu.

Te informacje świadczeniodawca powinien wysłać od 1.10.2020 r. do 14.10.2020 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”

W następnej kolejności w sekcji „Dodawanie nowego wniosku” należy wybrać umowę, dla której chcecie Państwo stworzyć wniosek z informacją, a następnie określić dla niego odpowiednią akcję (w tym przypadku 1.10.2020–14.10.2020) zobowiązanie ratowników medycznych”.

Klawiszem „Dodaj” tworzy się nowy wniosek, który pojawia się na liście u dołu ekranu. Dla danego wniosku klawiszem „Szczegóły” przechodzimy do okna dodawania personelu i przekazania gotowego wniosku do ŁOW NFZ.


Kontakt:


• 42 275 41 54
• 42 275 48 85
• 42 275 48 84
• 42 275 48 81

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej