ŁOW NFZ informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. zostały wysłane na Portal Świadczeniodawcy aneksy na rok 2021 w zakresie: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Aneksy te zostały wysłane do Państwa w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy. Świadczeniodawców nie posiadających podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o dostarczenie 1 egzemplarza w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58.

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz

Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

Źródło: Dział Obsługi Umów