Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy

27.03.2023

Ze względu na zmiany wprowadzane w mechanizmach logowania sytemu Portal Świadczeniodawcy niezbędna jest zmiana Państwa hasła. 

Pragniemy poinformować, że System automatycznie wymusi zmianę hasła i dopiero po jej dokonaniu będzie możliwe korzystanie z jego zasobów. 

Źródło: Wydział Informatyki