Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Profilaktyczne Programy Zdrowotne

23.02.2024

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
     

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ

termin składania ofert upływa 8 marca 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów
prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej