ŁOW NFZ informuje, iż wygenerowanie aneksu do umowy na 2011 rok możliwe jest po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego.