W związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna przekazywanie informacji o objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną.