CBE- Aplikacja internetowa do sporządzania sprawozdawczości

Narzędziem służącym do sporządzania sprawozdawczości, o której mowa §14 ust.2 pkt 1 Zarządzenia Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne jest aplikacja internetowa: Centralna Baza Endoprotezoplastyki (określana w skrócie: CBE).

Zakres danych objętych sprawozdawczością w postaci dokumentu wszczepu wynika bezpośrednio ze wzoru aplikacji i zawiera uszczegółowione dane o wykonanych świadczeniach z endoprotezoplastyki narządu ruchu. Sprawozdawczość wykonywana w CBE jest zatem uzupełnieniem sprawozdawczości jaką świadczeniodawca wykonuje w związku z rozliczaniem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w postaci komunikatów sprawozdawczych XML i musi być z nią zgodna.

Uprawnienia do sporządzania sprawozdania

Za sporządzenie sprawozdania odpowiedzialne są osoby, wyznaczone przez świadczeniodawcę i uprawnione przez Oddział NFZ do wprowadzania danych w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki. Unieważnienie lub nadanie uprawnień innej osobie wymaga każdorazowo złożenia przez świadczeniodawcę nowego wniosku według załączonego wzoru, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

Dane kontaktowe:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Telefon: (42) 275-48-56

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Wniosek_konto_operatora_CBE.pdf)Wniosek_konto_operatora_CBE.pdf 70 kB