CBE- Aplikacja internetowa do sporządzania sprawozdawczości

Narzędziem służącym do sporządzania sprawozdawczości, o której mowa §14 ust.2 pkt 1 Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne jest aplikacja internetowa: Centralna Baza Endoprotezoplastyki (określana w skrócie: CBE).

 

Zakres danych objętych sprawozdawczością w postaci dokumentu wszczepu wynika bezpośrednio ze wzoru aplikacji i zawiera uszczegółowione dane o wykonanych świadczeniach z endoprotezoplastyki narządu ruchu. Sprawozdawczość wykonywana w CBE jest zatem uzupełnieniem sprawozdawczości jaką świadczeniodawca wykonuje w związku z rozliczaniem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w postaci komunikatów sprawozdawczych XML i musi być z nią zgodna.

 

Uprawnienia do sporządzania sprawozdania

Za sporządzenie sprawozdania odpowiedzialne są osoby, wyznaczone przez świadczeniodawcę i uprawnione przez Oddział NFZ do wprowadzania danych w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki. Unieważnienie lub nadanie uprawnień innej osobie wymaga każdorazowo złożenia przez świadczeniodawcę nowego wniosku według załączonego wzoru, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

 

Dane kontaktowe:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Telefon: (42) 275 48 56

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Wniosek_konto_operatora_CBE.pdf)Wniosek_konto_operatora_CBE.pdf 70 kB