Skip to main content

Dla pacjenta

Informacja dla pacjentów GOZ w Poświętnem

 

Z dniem 31 maja 2023 r. - na wniosek świadczeniodawcy, czyli Szpitala Powiatowego w Opocznie - rozwiązaliśmy umowę na świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ oraz medycyny szkolnej w Poświętnem przy ul. Akacjowej 3.


Od 1 czerwca 2023 r. świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poświętnem będzie realizował nowy świadczeniodawca - NZOZ Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o. o.

Pacjenci, którzy złożyli deklarację lekarza POZ do Szpitala Powiatowego w Opocznie, zostaną objęci opieką przez nowego świadczeniodawcę, a świadczenia będą realizowane w tym samym miejscu, czyli w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 3.


Pacjenci mają prawo do bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie nowej deklaracji u innego świadczeniodawcy.
Lista poradni POZ, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się pod tym linkiem

 

Źródło: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim