widok w ZIP godzin pracy poradni

Łódzki Oddział NFZ przypomina wszystkim pacjentom, że dla Państwa wygody z wieloma poradniami specjalistycznymi oraz gabinetami stomatologicznymi podpisaliśmy umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych także w soboty.

 Zachęcamy rodziców do założenia konta dla swojego dziecka w wieku od 0 do 18 r.ż. 

Od 16 r. ż.  konto w ZIP można założyć dla siebie – wystarczy dowód tymczasowy lub paszport.

Konto w ZIP to między innymi:

  • możliwość sprawdzenia online, czy dziecko jest ubezpieczone
  • wirtualna historia leczenia dziecka refundowanego przez NFZ – leki, wizyty u lekarza, pobyty w szpitalu od 2008 roku
  • możliwość łatwego sprawdzenia, co sfinansował NFZ, zwłaszcza jeśli dziecko leczy się przewlekle, a jego leczenie opłacane jest przez różne instytucje

14 listopada o godz. 9.55 Narodowy Fundusz Zdrowia wydał pacjentowi 500 tysięczny pakiet dostępowy do Zintegrowanego Informatora Pacjenta więcej informacji

Narodowy Fundusz Zdrowia, we współpracy z organizacjami pacjenckimi i świadczeniodawcami, prowadzi działania w zakresie realizacji wieloletniego projektu edukacyjnego "...liczy się każdy oddech". Celem projektu, którego realizacja przewidziana jest do 2015 r. jest upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - POChP, edukacja zdrowotna pacjentów oraz poprawa jakości usług świadczonych przez świadczeniodawców.

więcej informacji

Zachęcamy studentów do założenia konta w ZIP, czyli Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na swojej uczelni.
8 listopada 2013 r. wizytą na Uniwersytecie Medycznym przy placu Hallera 1 rozpoczynamy akcję zakładania kont studentom łódzkich uczelni. Pracownicy NFZ odwiedzą studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego.
Założenie konta zajmuje 3 minuty, wystarczy okazać dowód lub paszport. Zapraszamy!

Polecamy Państwa uwadze podręcznik „Zrozumieć prawa pacjenta” autorstwa Tomasza Filarskiego i Tomasza Sroki. Mogą go Państwo w tym miejscu pobrać w wersji elektronicznej.

Zachęcamy również do korzystania z portalu dla świadczeniobiorców – Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), w którym znajdziecie Państwo informacje dotyczące statusu ubezpieczenia, miejsc gdzie na terenie całej Polski realizowane są świadczenia medyczne oraz wykaz i koszt świadczeń udzielonych Państwu w ramach publicznej opieki zdrowotnej.