Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie Centrali NFZ Departament Gospodarki Lekami opublikował komunikat w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W związku z zapowiadaną przez środowisko lekarskie akcją protestacyjną, polegającą na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, skutkujących ograniczeniem praw pacjenta do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie prosi o codzienne przekazywanie informacji na temat ilości recept zrealizowanych w aptece, a wystawionych w ramach akcji protestu, z informacjami dotyczącymi świadczeniodawców wystawiających recepty.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw  Społecznych Urzędu Miasta Łodzi wraz ze Współorganizatorem Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich zapraszają na:

XXI Konferencję Zdrowych Miast Polskich „Samorządy terytorialne wobec problemów zdrowia publicznego”

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 23-25 maja 2012 roku.