W związku z procesem ustalenia warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy w 2019 roku Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 października 2018 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców pisma wraz z propozycjami finansowymi. Pisma i propozycje finansowe zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów "pdf" podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie pliki zostały spakowane do postaci plików "zip". Pliki, o których mowa, znajdziecie Państwo w sekcji "Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum" w katalogu "pliki dedykowane".
Nadmieniamy, że ŁOW NFZ nie wysłał ww. dokumentów w postaci korespondencji papierowej, a jedynie w postaci elektronicznej. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów.

Aplikacja internetowa służąca do zaakceptowania propozycji ŁOW NFZ planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres rozliczeniowy znajduje się pod adresem:

https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/mus-link

Zasady przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych przez świadczeniodawców wraz z szczegółową instrukcją użytkowania

Kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS jest identyczny z kodem wykorzystywanym przez Państwa w poprzednim procesie aneksowania umów. Zwracamy uwagę, że kod ten nie stanowi klucza do zalogowania się na serwis MUS, a jedynie do aplikacji związanej z aneksowaniem umów znajdującej się w serwisie MUS. Dodatkowo świadczeniodawcy, dla których przygotowano propozycje wartości aneksów na rok 2019, otrzymają na konto administratora w Portalu Świadczeniodawcy komunikat przypominający posiadany kod. Świadczeniodawcy, którzy podpisali pierwszą umowę w roku 2018 i jeszcze nie dysponują kodem dostępu, również otrzymają powyższy komunikat.

Dokumentację w postaci:

1.    Planów rzeczowo-finansowych przygotowanych w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS zgodnie z załączoną w komunikacie instrukcją,
2.    Oświadczeń o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń wynikających z aktualnych przepisów

należy wydrukować, podpisać i bezpośrednio dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56, do pokoju 205 do dnia 13 listopada 2018 r.

UWAGA
Propozycje dla umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zostaną przedstawione dopiero po przedłużeniu okresu obowiązywania tych umów.

Kontakt: 42 275 48 84, 42 275 41 54, 42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (MUS instrukcja 2019.pdf)MUS instrukcja 2019.pdf 673 kB