W związku z pismem Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że świadczeniodawca ma obowiązek stosowania standardów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego do kwalifikacji zabiegu usunięcia zaćmy (Zał. Nr  4, poz. 5, do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2018 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego Dz. U. 2017, poz. 2295 z późn. zm.).

Przy wpisywaniu wyników badań ostrości wzroku nalezy zapisać części setne liczby, tj. 0,63, a nie 0,6.

W związku z powyższym błędem jest zapisanie do kolejki pacjenta z ostrością wzroku wyższą niż 0,6, np. 0,63.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej