W związku z ukazaniem się Zarządzenia Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do składania wniosku o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego KOSM zgodnie z ww. Zarządzeniem.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź, ul. Kopcińskiego 56 pokój 205 w terminie określonym w ww. Zarządzeniu.

Źródło: WŚOZ