W związku z ukazaniem się Zarządzenia 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1537) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do składania wniosku o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” zgodnie z ww. rozporządzeniem i zarządzeniem.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź, ul. Kopcińskiego 56 pokój 205 w terminie określonym w ww. Zarządzeniu.

Źródło: WŚOZ