Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż 28 marca 2020 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 545).

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 1 pkt 1 a) w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zobowiązani są do przekazania w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. informacji według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 o liczbie etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu, określonych w powyższym rozporządzeniu.

 

Powyższe informacje świadczeniodawca winien przedstawić od 01.04.2020 r. do 14.04.2020 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”. W następnej kolejności w sekcji „Dodawanie nowego wniosku” należy wybrać umowę dla której chcecie Państwo stworzyć wniosek z informacją, a następnie określić dla niego odpowiednią akcję (w tym przypadku „01.04.2020–14.04.2020 zobowiązanie ratowników medycznych”. Klawiszem „Dodaj” tworzy się nowy wniosek, który pojawia się na liście u dołu ekranu. Dla danego wniosku klawiszem „Szczegóły” przechodzimy do okna dodawania personelu i przekazania gotowego wniosku do ŁOW NFZ.

 

Kontakt:

  • 42 275 41 54
  • 42 275 48 85
  • 42 275 48 84
  • 42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej