Skip to main content

Dla świadczeniodawcy


eWUŚ - informacje dla lekarzy

12 grudzień 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że uruchomił możliwość uzyskania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców w skrócie eWUŚ dla lekarzy / felczerów posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept.
Aktywacja dostępu do systemu eWUŚ odbywa się za pośrednictwem Portalu Personelu.

W celu aktywowania dostępu do systemu eWUŚ w ŁOW NFZ konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. Posiadanie przez użytkownika dostępu do Portalu Personelu. W przypadku braku takiego dostępu należy najpierw postąpić według kroków zamieszczonych w instrukcji.

  2. Złożenie przez użytkownika za pośrednictwem Portalu Personelu wniosku o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ zgodnie z opisem podanym w załączonej instrukcji.

Instrukcja aktywowania dostępu oraz logowania do systemu eWUŚ

Zasady korzystania z usługi eWUŚ

UWAGA!!!
Nie ma potrzeby drukowania i dostarczenia do OW NFZ wyżej wskazanego wniosku. Łódzki OW NFZ, starając się maksymalnie uprościć Państwu procedurę uzyskiwania dostępu do systemu eWUŚ, obsługuje wnioski wyłącznie w drodze elektronicznej wymiany danych.